”Blott i det öppna har du en möjlighet, låser du om dig, kvävs och förtvningar du.” ps 90

”Blott i det öppna har du en möjlighet, låser du om dig, kvävs och förtvningar du.” ps 90

Precis så är det; min egen erfarenhet pekar i riktning likt psalmen…

Vi människor har olika rum inom oss lagrade med erfarenheter. Somliga rum går vi ofta in i för vi trivs så bra med att vistas där.

Andra rum inom oss är mer ofta låsta och det kan få konsekvenser för och i våra liv.

För att våga oss in i dessa våra tillslutna rum, hitta rätt nyckel, kan vi behöva någon vid vår sida. En erfaren vägledare som följer med mig, någon som lyssnar, någon som ställer bra frågor, någon som hjälper mig hitta en nyckel – min egen!

Tillsammans kan vi hitta nycklar för att utforska mera av våra liv, få möjligheten att upptäcka och förstå oss själva, livet och våra medmänniskor bättre.

Ibland hamnar vi i helt nya livssituationer – våra vanliga redskap räcker inte till – då kan samtalet vara till god hjälp för att finna nya, välbehövliga redskap – nycklar!

Och ibland uppstår som vi alla vet konflikter på arbetsplatsen och då kan det vara bra att i lugn och ro få prata igenom situationen med en tredje neutral part i syfte att finna nya framkomliga vägar.

SaraAnnies Livsnycklar tillhandahåller samtalshjälp för Livets olika skeden!

Samtal

Samtalen äger rum på vår gård i Fintorp utanför Forserum där vi har ett särskilt hus avsett för samtal.

Man kan välja att boka tid 45 min alternativt 60 min.

Kostnad:

45 min 450 kr

60 min 600 kr

Första samtalet är kostnadsfritt för privatpersoner.

Föreläsningar

Handens och skapandets betydelse för att göra dig mindre stressad – jag stickar gärna några varv för att gå ner i varv!

Bilden av mig, bilden av dig och bilden av Gud.

Brottsoffer, och sen då?

Låter dessa teman intressanta? Kontakt mig för mer information!

Kontakta mig

7 + 14 =

Vallmo
höstlöv
Kvällshimmel
Spis och stearinljus