Sara Häggbom

Sara Häggbom

Genom att tidigare i mitt liv arbetat på behandlingshem, Brottsofferjouren i Göteborg och begravningsbyrå har jag en bred erfarenhet av att möta människor i djup kris. I alla mina samtal genom åren med människor i skilda krissituationer har jag fått uppleva och se betydelsen av det goda samtalet och dess läkande förmåga och kraft.

Jag är förutom beteendevetare utbildad civilekonom med inriktning mot Organisation och Ledarskap. Efter avslutad utbildning arbetade jag som ekonomiansvarig på Göteborgs Räddningsmission där jag ingick i ledningsgruppen. Ideellt har jag över tid engagerat mig i olika styrelseuppdrag som gett mig förståelse för olika typer av organisationer.

Kontakta mig

1 + 9 =

klöverblomma