Utmattad eller utbränd

Det finns så många uttryck för att vara utmattad. Utbränd, eller utbrändhet, är kanske ett av de vanligaste orden men ordet tenderar att låta definitivt, när något är utbränt kan det vara svårt att se och tänka hoppfullt kring framtiden.

“Gå i väggen” känner också många igen. När jag själv blev utmattad sa min dotter, 6 år gammal, fundersamt efter ett tag, “jag förstår inte att man kunde få så ont av att bara gå in i en vägg”. Nej, själva uttrycket har sina begränsningar, men är bra på så sätt att det beskriver hur livet tydligt har satt en gräns, “hit men inte längre”.
Nu måste du göra något annorlunda.

Utmattningsdepression

Utmattningsdepression använder vi också ibland. För mig är ordet något missvisande eftersom det är långt ifrån alla som drabbas av depression då de blir utmattade. Men för alla är det en kris att livet inte längre rullar på som vanligt och självklart gör det att man blir tyngd och nedstämd.

lila blomma utmattad

Symtom för den som är utmattad

Initialt kan ett tecken, rent fysiskt, på en kommande utmattning, vara ofta återkommande infektioner som ibland kan vara långdragna. När väl utmattningen är ett faktum upplever du ofta några av följande symtom.

Trötthet och sömnproblem

Du kan ha svårt att somna in på kvällen eller vaknar många gånger under natten, ofta tidigt på morgonen och kan inte somna om.
Du saknar energi och upplever en stor trötthet som inte längre går att vila bort.
Du känner dig utmattad.

 

Känslomässiga symtom

Du är ofta orolig, lättirriterad och nedstämd.
Du har ångest.

 

Tankemässiga symtom

Du glömmer bort saker och har svårt att koncentrera dig.
Du har problem med att planera och genomföra uppgifter.

 

Kroppsliga symtom

Du har fysiska besvär som hjärtklappning, yrsel och värk.
Du är väldigt känslig för ljud och mycket intryck, exempelvis kan det vara svårt att besöka en affär.
Du kan få olika typer av besvär från magen och tarmarna.

Insjuknandets process

Själva insjuknandet går ofta långsamt och besvären utvecklas efterhand. Men ibland kommer symtomen också mycket snabbt och påtagligt. Till att börja med kan du känna dig misslyckad och nedstämd om du inte klarar av ditt arbete, dina studier eller ditt vardagsliv som du brukar. Det är vanligt förekommande att känna både skuld och skamkänslor.

blå lupiner samtalsstöd utmattning

Hjälp och stöd genom samtal vid utmattning

Anledningarna till att man blir utmattad är ofta en kombination av ett flertal faktorer. I samtal kommer vi att gå igenom följande:

● Vilka faktorer och mönster la grunden till utbrändheten.
● Hur behöver och kan jag förändra mitt liv så att jag kan få må bättre. (?)
● Varför har jag svårt att sätta gränser?
● Vad är viktig för dig? Hur kan och bör jag prioritera i framtiden?

Många undrar “hjälper det att bara få prata”? Att tillsammans med någon i samtal få sätta ord på känslor och tankar har en förvånansvärt läkande effekt är min och mångas erfarenhet. Men också att på djupet få sörja att livet inte blev som jag önskat och tänkt. Dom flesta av oss vill vara kapabla och klara av.

 

Hantera maktlöshet

En vanligt förekommande faktor är ofta en upplevd eller faktiskt känsla av maktlöshet. Det tycks som att många klarar mycket stress men att maktlöshet är betydligt svårare att bemöta och hantera. Att i samtal förstå vad som lett fram till utmattningen är en alltså en del av att må bättre och att finna redskap för att i framtiden kunna hantera stress och svåra livssituationer.

Som människor möter vi problem och svårigheter under livets gång, men hoppfullt nog finns det också möjlighet till utveckling och mognad genom detta.

Samtal är tid då du ges möjlighet att sätta ord på dina tankar, känslor och funderingar. En stund där du får ta plats. Att istället varsamt börja lyssna på din kropps signaler och att få förstå vilken riktning som du behöver gå för att få må bättre!

SaraAnnies Livsnycklar erbjuder samtalsstöd vid utmattning för människor i Jönköping, Huskvarna, Nässjö, Eksjö, Värnamo och Vetlanda och områden däromkring.