Livskris och samtal

Livskriser drabbar alla någon gång under livet. De kommer sig ofta av att du är med om en överväldigande, traumatisk eller livsavgörande situation. Men den kan också drabba oss när vi blir tonåringar, äldre, när barnen flyttar hemifrån eller när vi går i pension, i form av ålderskris och stor förändring som följer av det.

När du drabbas av en kris är det vanligt att börja fundera över sin identitet och olika livsval. Den egna världsbilden skakas oftast om vilket kan leda till overklighetskänslor och svårigheter att ta in verkligheten. Ibland drabbar krisen oss plötsligt och andra gånger smyger den sig på.

Att hantera en livskris

Vilka förväntningar man har på livet kan inverka på hur man hanterar den livskris som man hamnar i. Tidigare erfarenheter och bakgrund spelar stor roll för ditt sätt att hantera krisen. För att komma vidare och må bättre kan många må bra av att få samtala med någon som normalt inte ingår i ens vanliga nätverk, dels för att ibland behöver man få vara anonym i känslor och tankar och ibland kan professionell kunskap behövas för att förstå sina egna reaktioner.

gula blommor livskris

En livskris och typiska reaktioner 

Hur vet man om man hamnat i en livskris? Du kan känna dig nedstämd, rastlös, ha ångest och aggressivt utagerande mot dina närmaste. Du kan känna det som att allt i livet känns meningslöst. Stressnivåerna som följer av en kris kan i längden bli svåra att hantera.

En kris har ofta följande fyra faser.

1. Chockfasen

Den första fasen innebär en känsla av overklighet och en oförmåga att ta in det som hänt eller händer. Det är viktigt att denna fas inte varar för länge då det kan göra det svårare att komma vidare och att förstå vad som hänt.

2. Reaktionsfasen

I reaktionsfasen kommer en insikt av vad som hänt vilket kan utlösa starka känslor såsom förtvivlan, ilska, ångest, sorg, utmattning eller depression.

 

3. Bearbetningsfasen

I denna fas börjar personen kunna ta in och bearbeta det som hänt och kan till och med kunna släppa tankarna på det som har inträffat under kortare stunder, vilket underlättar återhämtningen.

4. Nyorienteringsfasen

I krisens sista fas är det som utlöst krisen en integrerad del av ens liv, den är varken undangömd eller ett öppet sår och tankar, känslor och fokus riktas framåt och inte minst gör det möjligt att ta tillvara på nuet.

röda blommor livskris fyra faser

isSamtal för hjälp och stöd vid livskris

När man är i en kris är det svårt att tänka klart. I den första fasen, chockfasen, behövs stöd i form av de 4 H:na: Håll om! Häll i (mat och dryck)! Håll tyst! Håll ut!

Det som framförallt behövs är en kärleksfull omgivning. För vissa finns det kloka och varma människor men ibland saknas de och då kan den du samtalar med få vara till hjälp även i den här fasen.

När reaktionsfasen kommer börja krisen sakta sjunka in, känslorna kommer starkt och ibland överväldigande. Kanske känner du inte igen dig själv. Att reagera är något positivt och visar på att du har förmåga att ta in verkligheten om än det är smärtsamt. Samtalet kan hjälpa dig att våga och tillåta dig reagera och att stanna kvar i det smärtsamma och jobbiga.

Min längtan är att orden i samtalet ska hjälpa att komma vidare, att se på framtiden som möjlig och kanske till och med hoppfull trots krisen som drabbat. Jag tar hjälp av Lars Björklunds ord:

 

Varsam

Var varsam med orden

Du kan aldrig vet vad som når ända in
i jagets ömtåliga rum
där det hårda
bryter ner och förgör
och det mjuka
upprättar och befriar

Orden

Likgiltighetens vapen
och kärlekens redskap

Lars Björklund ur boken ”Ett skimrande trots”

Det är min längtan att orden vid samtalet ska upprätta och befria!

SaraAnnies Livsnycklar erbjuder samtalsstöd vid livskris för människor i Jönköping, Huskvarna, Nässjö, Eksjö, Värnamo och Vetlanda och områden däromkring.