Utsatt för brott

I vårt samhälle används ofta begreppet brottsoffer. Det är få av oss som vill vara offer och därför kan det vara svårt att identifiera sig med begreppet brottsoffer. Därför väljer jag istället att använda definitionen brottsutsatt eller utsatt för brott.

Många utsätts tyvärr under livet för någon form av brott. En del förnekar att de utsatts för brott. Att förneka kan vara att lida utan att förstå. Det finns många sätt att beskriva brott varav jag tänker att överträdelse är ett bra sätt att definiera. Någon träder över min gräns och kränker mig eller min egendom. Många får dessvärre ingen upprättelse i form av att gärningspersonen ställs till ansvar. Desto viktigare är det då att du så långt det är möjligt får upprättelse och förståelse för det som hänt genom att bearbeta brottet.

blåklocka utsatt för brott

Typiska reaktioner hos någon utsatt för brott

Att bli utsatt för brott är för de allra flesta obehagligt, kränkande och kan kännas smutsigt. Ibland är det är en förlust av personliga saker, som kan vara oersättliga. och ett brott leder nästan alltid till en mindre eller större förlust av tillit. Ofta uppfylls brottsoffer också av följande två känslor:

Skuld

Att överväldigas av vad jag gjorde eller inte gjorde.

Skam

Jag är fel och andra tänker mest troligt detsamma om dig.

Efter ett brott får vi ofta svårt att koppla av, vi blir kvar i det aktiva tillståndet som uppstår när vi utsatts för fara och vill skydda oss, vi blir pigga, inte så hungriga och aktiva i sinnet. Detta bidrar till att många brottsutsatta kan få svårt att koppla av och sova. På sikt får dessa reaktioner stora konsekvenser för vår hälsa.

Ett brott ses som en kris och följer ofta krisreaktionens fyra faser:

● Chockfasen.
● Reaktionsfasen.
● Bearbetningsfasen.
● Nyorienteringsfasen.

I samtalen går vi igenom vad som kännetecknar dessa olika faser och hur man kan komma vidare. Många tenderar att fastna i reaktionsfasen. Förövare är ofta experter på att förlägga skulden på brottsoffret vilket gör att processen även ofta upplevs som förvirrande.

tulpaner

Brottsutsatt – hjälp och stöd genom samtal

Alla som utsatts för brott bör få hjälp att i lugn och ro i samtal få berätta om brottet från början till slut. Detta, att bara få berätta lindrar, och gör att vissa symtom försvinner. Att få förstå hur du kan ta dig ur tillståndet att ständigt vara uppskruvad och därmed få förståelse för hur din kropp och själ åter kan få bli lugn är viktigt för att du som människa ska hålla och orka i längden.

En vanligt förekommande faktor i samband med brott är en upplevd eller faktiskt känsla av maktlöshet, vilket i sin tur gör att din upplevda känsla av kontroll går förlorad. För att kunna hantera dessa känslor behövs ofta samtalstöd.

Att vara maktlös är något som vi som människor skyr och absolut inte vill uppleva. I samtal pratar vi om hur det känns att vara maktlös. Maktlöshet är en omfattande belastning på vårt biopsykiska system. Den är inte alltid logisk och kan därför vara svår att förstå, både för dig själv och din omgivning. De flesta av oss kan i efterhand säga vad vi borde ha gjort i samband med brottet vilket tyvärr ofta lätt leder fram till att vi uppfylls av både skam- och skuldkänslor.

I samtalet talar vi också om tillit. Som brottutsatt har du förlorat en del eller större delen av din tillit, kanske till och med tilliten till dig själv. Att gå vidare i livet förutsätter tillit och kärlek. Kärlek som vi alla behöver ta emot och ge och innebär att i positiv bemärkelse våga, våga tappa kontrollen. Och att våga livet en gång till är syftet med våra samtal!

SaraAnnies Livsnycklar erbjuder samtalsstöd för människor utsatta för brott i Jönköping, Huskvarna, Nässjö, Eksjö, Värnamo och Vetlanda och områden däromkring.