Samtal och stöd

Behoven är olika och alla människors situationer unika. SaraAnnies Livsnycklar vill ge stöd och erbjuda samtal för livets olika faser och säsonger. 

Exempel på detta kan vara vid utmattning, om är brottsutsatt eller på något annat vis hamnat i en livskris. 

Det finns hjälp att få, det finns stöd som lotsar dig vidare.

orange kvist